GEO-x

Črna gora

Montenegro

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
prologue NOVOSTI KRAJI SVET
Boštjan Burger
Crkvice

Crkvice (vzhodno območje Orjena). Območje z največ padavinami v Evropi.

Crkvice (east side of Orjen). This area is with the highest rainfall in Europe.

Zubacki kabao

Orjen, gorski masiv severno od Boke Kotorske.

Orjen, mountain massif northern from Bay of Kotor

Dragaljsko polje Dragalsko polje
Grahovsko polje

Grahovsko polje

Bosna in Hercegovina
Slovenija