[Slovenija|Cerknica|Cerkniško jezero| Rakov Škocjan |Planinsko polje]
Izvir Raka: [#1|#2]
Spring of the Rak river: [#1|#2]

document.write('');
Izvir reke Rak. Tukaj reka priteče ven iz Zelških jam.
Spring of the river Rak. Here river flows out of Zelške caves.

Ostaline - Ruins veliki naravni most - great natural bridge izvir Raka Mali most - little natural bridge pot v udornice - foothpath to slipland mostic udornica udornica Zelske jame
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE : [seznam]
Surround photographies:[list]

[Slovenija|Cerknica|Cerkniško jezero| Rakov Škocjan |Planinsko polje]