[Slovenija|Cerknica|Cerkniško jezero| Rakov Škocjan |Planinsko polje]
Pod Malim mostom: [#1|#2|#3|#4|#5]
Under the Little bridge: [#1|#2|#3|#4|#5]

document.write(''); document.write('');
Pod Malim naravnim mostom - v udornici.
Under the Little natural bridge.

Ostaline - Ruins veliki naravni most - great natural bridge izvir Raka Mali most - little natural bridge pot v udornice - foothpath to slipland mostic udornica udornica Zelske jame
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE : [seznam]
Surround photographies:[list]

[Slovenija|Cerknica|Cerkniško jezero| Rakov Škocjan |Planinsko polje]