English

FRANCIJA

KORZIKA

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360° SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Argentella

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

virtual excursion

Burger.si je Mojaslovenija.si

Kraj in ostaline rudnika srebra Argentella se nahajajo ob zalivu Crovani na zahodni obali Korzike na območju Calinzane. Kraj leži 13 km jugo-zahodno zračne razdalje od Calvija ~ 25 km ozke panoramske caste.

Argentella je poimenovana po mineralu, ki se je kopal v rudniku: Argentiferous Galena – svinec s primesmi srebra (argentum, Ag). Svinec in srebro se pogosto nahajata skupaj v naravi.  Svinčev sijajnik, mineral Galenit (PbS) ima običajno primesi argentite (Ag2S). Rudnik je deloval v 19. stoletju do zaprtja v začetku 20. stoletja. Vidne ostaline so visok opečnat ventilacijski jašek (podoben dimniku) in nekaj okolišnjih stavb. Potoček z izlivom v morje na skrajni južni strani 1250 m dolge drobno-prodnate plaže je 800 m v notranjost zajezen z 80 m širokim jezom. Za jezom je 200 m dolgo in 100 široko sladkovodno jezero.

V šesdesetih letih je Francija načrtovala jedrske poskuse na območju Argentelle. V tem času je tedanji francoski predsednik Charles de Gaulle predlagal Argentello za območje jedrskih poskusov, potem ko se je Alžirija osamosvojila in Francozi niso mogli izvajati jedrskih eksplozij na območju Sahare. Korzičani so protestirali in pritsk svetovne javnosti je ustavil načrte.

Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020