slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918 Boštjan Burger

Železniški tunel pod Naklom

Naklo Railway Tunnel

Prostorski atlas Slovenije
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Železniški usek za tunel pod Naklom s smeri Pavšičeve ulice v Logatcu.

Railway ditch to tunnel from the side of Pavšičeva ulica in Logatec.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vhod v železniški tunel pod Naklom s smeri Pavšičeve ulice v Logatcu.

The entrance to railway tunnel from the side of Pavšičeva ulica in Logatec.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vhod v železniški tunel pod Naklom s smeri Pavšičeve ulice v Logatcu. Vhod je bil kasneje zazidan.

The entrance to railway tunnel from the side of Pavšičeva ulica in Logatec.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ostaline predora načrtovanega železniškega predora normalne tirne širine.

The remains from first world war of the planed railway tunnel of the normal size rails.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Na dnu je odvodni kanal.

At the bottom is a drainage gutter.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Sredina predora je bila zazidna po drugi svetovni vojni.

The brick wall at the middle, build after the second world war.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Del predora proti severo-vzhodu.

North-east side of the tunnel.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Zaradi zasutja odvodnega kanala je severo-vzhodni del predora deloma poplavljen.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Severo-vzhodni portal na Nakle.

North-east portal at Naklo.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile Slovenija