slovensko SLOVENIJA 1914-1918

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Železniški tunel pod Naklom

>> virtualna ekskurzija

Burger Landmarks

Železniški odsek Logatec - Godovič - Črni Vrh (virtualna ekskurzija). Ostaline predora načrtovanega železniškega predora normalne tirne širine iz obdobja prve svetovne vojne, se nahajajo pod območjem Nakla v Logatcu v dolžini 198 m v smeri azimuta 35° od današnje Pavšičeve ulico proti Naklemu v Logatcu.
Logatec je med prvo svetovno vojno predstavljal pomembno logistično središče avstro-ogrske vojske za dostavo vojakov in materiala na neposredno območje vojaških spopadov. V ta namen je bila s pomočjo preko 20.000 vojnih ujetnikov, pretežno ruskih, zgrajena ozkotirna železniška proga proti Idriji in nadaljevanjem proti Trebuši. Načrtovana je bila tudi železniška povezava normalne tirne širine proti Godoviču. V ta namen je bil izkopan tudi tunel pod Naklom, vendar zaradi preboja soške fronte, po 12. soški bitki, 24. oktobra 1917 nikoli ni bil uporabljen za železniški promet.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile Slovenija