•marna gora

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

uvod
SLOVENIJA •MARNA GORA LJUBJANA ZEMLJEVID::MAP
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pred obzidjem nekdanjega tabora iz 16. stoletja.

Walls of the fortified encampment from the 16th century.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Razgled na obmo•je Ljubljane in reko Savo.

Vista to the area of Ljubljana and Sava Rive.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Zvonik - nekdanji obrambni stolp.

Church tower - former defence tower.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Razgled proti Kamni•ko-Savinjskim Alpam.

Vista to Kamni•ko-Savinjske Alpe.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Znotraj obzidja.

Inside the walls.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Znotraj obzidja.

Inside the walls.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Notranjost baro•ne cerkve Matere Bo•je.

Baroque Church of the Mother of God.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Notranjost cerkve Matere Bo•je - oltar.

Baroque Church of the Mother of God - the altar.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Znotraj obzidja - pokopali••e.

Inside the walls - the cementery.


Uvod - Prologue

2008

Slovenija