Ljubljana(2002-2015)

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Prostorski atlas Slovenije
SLOVENIJA LJUBLJANA PONOČI :: BY NIGHT PODNEVI :: BY DAY 2. OKOLICA :: COUNTRYSIDE INTERIERJI :: INTERIORS 1998-2002 2003-2006 ZEMLJEVID ::MAP
Slovenska cesta

2015: Urejanje Slovenske ceste v območje brez prometa.

Changing the main street Slovenska cesta to "no car" zone.

Obrežje Ljubljanice

2012: Ureditev obrežja Ljubljanice - od rečnih zapornic do Špice. Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2010 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta".

Urbanism of Ljubjanica River banks - from sluice gates to Špica. Social geography: people and the city, Ljubljana 2010. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city" .

Prešernov trg - Ljubljanski grad

2010: Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2010 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta".

Social geography: people and the city, Ljubljana 2010. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city" .

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

2005: Bežigrajska panorama z vrha poslovne stavbe Dela.

Vista from the top of the skyscraper of "Delo" in Bežigrad.

Dunajska cesta

2008: Dunajska cesta - "mestni pogled" ljubljanske severne vpadnice v dolžini 5,2 km od centra mesta do Črnuč. Socialna geografija: ljudje in mesto, Ljubljana 2010 . Projekt spreminjanja mesta, oblačilnih navad, voznega parka - "življenje mesta

Dunajska cesta - "City View" of the north arterial road in lenght of 5.2 km from downtown to outskirts of the town. Social geography: people and the city, Ljubljana 2010. The project of documenting the people and the city. How the city is changing: people, infrastructure. "the life of the city" .

Ljubljanski grad

2007: Ljubljanski grad.

Ljubljana Castle.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

2007: Nekdanji Deželni dvorec ob Kongresnem trgu - danes upravni prostori Ljubljanske univerze.

The former County seat building - today the Univeristy building. On the courtyard is a fontain Europe.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

2007: Ljubljana ob reki Ljubljanici.

Ljubljana along Ljubljanica River.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Stari trg.

Stari trg - "Old Square".

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vodnjak treh kranjskih rek stoji na Mestnem trgu ob magistratu.

Fountain of three Carniola's Rivers on Mestni trg nearby the City hall.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Prešernov trg. Spomenik največjemu slovenskemu pesniku Francetu Prešernu.

Prešernov trg - "Prešeren's Square". Monument of poet France Prešeren and his Muse.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ljubljanska tržnica na Vodnikovem trgu.

Market on Vodnikov trg ("Vodnik's Square").

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Trg francoske revolucije.

Trg francoske revolucije (Square of the French Revolution).

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Miklošičeva ulica - povezava starega mestnega jedra z železniško postajo.

Miklošičeva ulica - the connection of the old town with the railway station.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Miklošičev spomenik - sodna palača.

Monument of Miklošič and the Courthouse.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Trg OF - Maistrov spomenik pred železniško postajo.

Trg OF (Square of the Liberation front) - monumnet of Maiter in front of Railoway station.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ljubljanska borza.

Stock Market.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Narodni dom - Cankarjeva ulica.

Cankarjeva ulica ("Cankarjeva Street").

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pogačarjev trg - med katedralo in semeniščem.

Pogačarjev trg - square nearby the Cathedral.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vzpenjača na Grajski grič.

Funicular railway on the Grajski grič ( the castle hill).

Navje

Spominski park Navje v Ljubljani, urejen v letih 1937 in 1938, sestavljata preurejeni starejši paviljon in spominski park, ki ga obdaja. Načrte sta zasnovala arhitekta Jože Plečnik in Ivo Spinčič, park pa je uredil Anton Lap.

The Navje Memorial Park in Ljubljana, landscaped between 1937 and 1938, consists of a renovated pavilion of an earlier date and a park surrounding it. The park was designed by the architects Jože Plečnik and Ivo Spinčič and landscaped by Anton Lap.

Vrt vseh svetih

Vrt vseh svetih

All saints Garden

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Žale. Spomenik padlim avstrijskim vojakom med svetovnima vojnama.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Žale. Spomenik in pokopališče padlih italijanskim vojakov med I. sv. vojno.
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

panorama z vrha zvonika Uršulinske cerkve.

Vista from the top of the churchbell of Ursuline church.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pravoslavna cerkev.

Uvod - Prologue

Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2017