[Slovenija| Strmol|Rogatec|Muzej na prostem :: Open-air museum]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
Panorama Rogatca
Panorama of Rogatec
Trg
Marketplace
Dvorec Strmol
Strmol manor house
Muzej na prostem Rogatec
Open-Air museum

Muzej na prostem Rogatec- gospodarsko poslopje
Open-Air museum - The farm house

Kamnolomi peščenjaka na območju Loga
Stone pits on Log area
dogodki :: events

Obnova nadžupnijske cerkve sv. Jerneja; julij 2005
Renovation of the church in July 2005
Obnova cerkve sv. Hijacinte; leto 2000
Renovation of the church in 2000

[Slovenija| Strmol|Rogatec|Muzej na prostem :: Open-air museum]