Predjamski grad

lokacije s prostorsko fotografijo 360° locations with surround photography

Burger Landmarks
slovensko english SLOVENIJA GRADOVI :: CASTLES ZUNAJ GRADU :: OUTDOOR
Grajska klet
The cellar
Dvorna sobana
The court hall
Dnevna soba
The living room
Inkvizitor
Inquisitior
Pred Erazmovo sobo z muzejsko zbirko.
Towards the museum collection
Razgledišče pod pečino
Vista below the rock
Zgornje razgledišče
The upper vista point
Hodnik
The passage
Proti gornjim prostorom
Towards the upper area
Orožarna
The armory
Mostič pred vhodom v jamo.
Footbridge at the entrance into the cave
Gornji del jame
The upper part of the cave
Vhodni hodnik
The Passage
Kapnica
Rainwater
Kuhinja
The kitchen
Hodnik
The passage
Ječa
The dungeon
Podstrešje
The garret
Rov s stopniščem proti zgornjemu razgledišču.
The tunnel with stairs upwards the upper vista point.
Hodnik
The passage
Menihova soba
The monk's room
Gornje območje gradu
The upper area of the castle
Podstrešje
The 'upper' attic
Spodnji del jame
The lower part of the cave
Uvod - Prologue

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2016