Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile

burger.si

360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT Začetna stran :: Initial page

Novosti/ Updates:2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | ...1996

Burger Landmarks
Sledite nam tudi na naši Facebook strani :: follow us at our Facebook profile
DOGODKI

VR journalism

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE
SURROUND PHOTOGRAPHY

objavljeno :: published

LETO year 2017

 

9. maj 2017

May 9th 2017

Canadian Landmarks

Geografsko poglavje: Kanada

The geographic chapter: Canada

 

31. marec 2017

March 31st 2017

Avto salon

24. Avtomobilski salon Slovenije | 27. marec-2. april 2017 ( 360° prostorski video ... v kolikor ne deluje v vašem brskalniku klikinte tukaj.)

The 24th Slovenian Motor Car Show (360° Surround Video ... in case that it doesn't diplay in your browser ... try here).

Cardboard

6. marec 2017

March 6th 2017

Vrt Vseh svetih

Virtualni muzej Jožeta Plečnika - Vrt vseh svetih - pripravljena za ogled v pregledovalniku navidezne realnosti (pametni telefon + cardboard)

Virtual museum of Jože Plečnik - The All Saints Garden * ready with virtual reality - smartpphone+cardboard use.

Cardboard

26. februar 2017

February 26th 2017

Križna jama

Slovenija :: Slovenia

Križna jama - celotna jama je pripravljena za ogled v pregledovalniku navidezne realnosti (pametni telefon + cardboard)

Križna jama ( cave system of Križna jama) is ready with virtual reality - smartpphone+cardboard use.

Cardboard

17. februar 2017

February 17th 2017

Arhiv R Slovenije

Slovenija :: Slovenia

Virtualni muzej / dokumentirana razstava Arhivi - zakladnice spomina

Virtual museum / documented exhibition Archives - Treasures of Memory

 

27. januar 2017

January 20th 2017

Painters a bit different

Slikarji “malce drugače”

Pred vami je razširjen pogled izvirnih zgodovinskih slik v 360° prostorski pogled.

Painters “a bit different”

This is the extended vision of the original historical paintings to 360° surround view. Paintings were implemented into the real geographic locations – it is the subjective correlation.

 

20. januar 2017

January 20th 2017

Peričnik v zimskem času

Slovenija ::: Slovenia

Potok Peričnik v zimskem času - slapova Spodnji in Zgornji Peričnik.

Peričnik stream in a winter time - waterfalls of Peričnik stream.

Cardboard

17. januar 2017

January 17th 2017

Kavčnikova domačija

Slovenija ::: Slovenia

Kavčnikova domačija je izjemen muzej ljudske arhitekture na prostem. Osrednji prostor stanovanjske hiše je preko 400 let stara dimnica z odprtim ognjiščem za kuhanje in ogrevanje.

Kavčnik homestead is an exceptional museum of folk architecture. The main room of the house is more than 400 years old smokehouse with an open fireplace which was used for cooking and heating.

VR Stereo

5. december 2016

December 5th 2016

Plečnikova hiša

Slovenija ::: Slovenia

Plečnikova hiša na Trnovem

Plečnik's house in Ljubljana, Trnovo

Cardboard
Slovenija
(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2017