MEŠČANSKA KUHINJA

TRG-HIŠA
SUHI ZID
MEŠČANSKA KUHINJA
KAŽETA
KOVAŠKO-KOLARSKA DELAVNICA
OBLIKOVANJE KAMNA
KAMNOLOMI-KAMNOSEŠTVO


document.write(''); document.write('');


MEŠČANSKA KUHINJA
Koprska meščanska kuhinja sodi v mediteransko kulturno okolje. Osrednji prostor je ognjišče, nadkrito s piramidasto napo, ki jo krasi rezljan gotski okvir s konca 15. stoletja, v preteklosti sestavni del ognjišča prav v tej stavbi.
Razstavljeni predmeti za pripravo in uživanje hrane so delno še iz 18. stoletja, večinoma pa iz 19. ter preloma v 20. stoletje. Po izvoru pripadajo različnim kulturam, kar je odsev trgovanja s sosednjima mestoma, Trstom in Benetkami, ter z rokodelci iz Furlanije in Benečije. S konca 19. stoletja, ko je bilo pomorsko trgovanje v istrskih mestih že močno utečeno, so porcelanasti servisi in jedilni pribori, večinoma angleškega - davenportskega izvora. Začimbne stekleničke, čajniki, keramične sladkornice in manjši krožniki za sladice izvirajo iz beneškega okolja. Z zlatim robom okrašene čajne skodelice so iz Napoleonove dobe. Bakreni gospodinjski pripomočki za pripravo hrane, kotlički in sklede, izvirajo iz Furlanije. Od tod so tudi majolike, večje lončene posode in železne ognjiščne priprave: bogat zaglavnik za naslanjanje polen, veriga za obešanje kotlička z beneškim imenom kadenja, lopatice in klešče za žerjavico, trinožni podstavki - trplje, več vrst gradel, železne vrtljive posode za pečenje ječmena - bruštolini in mehanizem za vrteči raženj. Vsestransko uporabni železni in leseni mlinčki, priprava za izdelovanje rezancev, sladoleda, boteljiranje šampanjca in stiskalnice izvirajo iz nekdanje Avstro-Ogrske, steklenice in kozarci v živih barvah pa prihajajo iz čeških steklarn. Kamniti predmeti, ročni mlinči za mletje ječmena in pšenice - žrmlje, posode za hranjenje vode in možnarji za tretje začimb so bili izdelani v istrskih kamnoseških delavnicah.