Ljubljana (1996)

Boštjan Burger, geografske vizualizacije
slovensko ENGLISH ESPERANTO SLOVENIJA LJUBLJANA ZEMLJEVID::MAP

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Narodni muzej - Prirodoslovni muzej Neorenesančno poslopje je bilo zgrajeno leta 1885, kot Deželni muzej Kranjske. Po načrtih Viljema Trea pa je bilo dokončno opremljeno leta 1888. V tem času so pred muzejem uredili tudi park v katerem stoji spomenik Janezu Vajkardu Valvasorju. Zanimivost: temeljni kamen je položil leta 1883 cesar Franc Jožef ob 600-letnici priključitve dežele Kranjske Avstriji. Slika na stropu veže (Jurij Šubic). Upodobljena je Carniolia kot zaščitnica in pokroviteljica umetnosti in znanosti. Slika je bila narejena leta 1885 in je bila takrat največja slovenska dekoracija posvetne vsebine
Pred vhodom v muzej stojijo alegorične figure:
Umetnosti
Zgodovine
Prirodoslovja
in Dela.
Iz zbirk prvotnega Kranjskega deželnega muzeja so se sčasoma izoblikovali trije muzeji, leta 1921 Narodni muzej, leta 1923 Etnografski muzej, leta 1944 Prirodoslovni muzej in leta 1945 Osrednji državni arhiv Slovenije. Narodni muzej: v Narodnem muzeju je stalna arheološka zbirka (obdobja : prazgodovina, rimska doba, srednji vek), prikaz zgodovinskih obdobij od visokega srednjega veka do modernega časa in lapidarij. V Prirodoslovnem muzeju so: stalna geološko-paleontološka zbirka, Zoisova mineraloška zbirka, Hohenwartova zbirka lupin mehkužcev, nastanek zbirke žuželk, alpska in barjanska diorama, gozdna diorama in zbirka ptic.
Uvod - Prologue

Slovenija