Nazaj :: Previous
Največje sotočje podzemnih rek v Evropi. Podzemi reki Pivka in Rak se združita v Unico.
The largest confluence of the subterranean rivers in Europe. Subterranean flows of Pivka and Rak joins to Unica River.

Februar 2009

( Close ) ZAPRI OKNO Slovenija