[Slovenija|Branik|Rihemberk]
[ENGLISH]
Branik leži v Braniški dolini na nadmorski višini 90 m. Dominanten videz naselju daje župnijska cerkev sv. Urha. Južno od naselja so na vpetini ostaline Rihemberškega gradu.

[Slovenija|Branik|Rihemberk]