MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

visoko barje / bog (high peat swampland

_
Geo-x

slovenščina Visoko barje je mokrišče, katerega rastline so z nalaganjem izgubile stik s podtalnico. Zato tukaj uspevajo rastline, ki so prilagojene na pogoje z malo hranilnih in mineralnih snovi.
Pri visokem barju stika s podtalnico ni in so rastline, kar se preskrbe z vodo tiče, odvisne izključno od s hranili revno padavinsko vodo. Takšne razmere prenese le malokatera rastlina, zato je rastlinstvo visokih barij specifično in se močno razlikuje od rastlinstva okolice. Nekatera visoka barja porašča zgolj zeliščna in mahovna plast, v najboljšem primeru pa na njih naletimo na večje ali manjše otoke rušja. Na samem robu barja se običajno rušju priključi smreka, ki pa je zaradi mineralno revne šotne plasti slabo razvita in pritlikava.

Literatura:  Ekologija mokrišč "Wetland Ecology": Principles and Conservation (2nd ed.). Cambridge University Press.

povezano: šota, šotno barje

slovensko Bog (high peat swampland) is a mire that accumulates peat, a deposit of dead plant material—often mosses, and in a majority of cases, sphagnum moss. It is one of the four main types of wetlands. Other names for bogs include mire, quagmire and muskeg; alkaline mires are called fens. They are frequently covered in ericaceous shrubs rooted in the sphagnum moss and peat. The gradual accumulation of decayed plant material in a bog functions as a carbon sink.
Bogs occur where the water at the ground surface is acidic and low in nutrients. In some cases, the water is derived entirely from precipitation, in which case they are termed ombrotrophic (rain-fed). Water flowing out of bogs has a characteristic brown colour, which comes from dissolved peat tannins. In general the low fertility and cool climate results in relatively slow plant growth, but decay is even slower owing to the saturated soil. Hence peat accumulates. Large areas of landscape can be covered many metres deep in peat.
Bogs have distinctive assemblages of plant and animal species and are of high importance for biodiversity, particularly in landscapes that are otherwise settled and farmed.

Literature:  Wetland Ecology: Principles and Conservation (2nd ed.). Cambridge University Press. 

related: peat, peatland

Lovrenška jezera Pohorje, Slovenija
Lovrenška jezera Pohorje, Slovenia

Pokljuka (Šotno barje Goreljek)

_

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024