MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

register žive kulturne dediščine/ living culture heritaghe register

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Register žive kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o živi dediščini, ki se v Sloveniji vodi pri Ministrstvu za kulturo in je del registra kulturne dediščine. Živo kulturno dediščino prestavljajo nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino, vodi pa se z namenom zagotavljanja informacijske podpore izvajanju varstva dediščine, pa tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini. Register vsebuje osnovne podatke, varstvene podatke in predstavitvene podatke o enotah žive dediščine.

(vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije)

slovensko Registry of Intangible Heritage. The Register of Intangible Cultural Heritage is a technical list of intangible cultural heritage from the area of the Republic of Slovenia. The Register includes elements connected with intangible cultural heritage and the bearers of that heritage. Elements that are pan-Slovene or characteristic of a specific region may have a number of bearers, while local elements may have only one. Proposals for inclusion in the Register are drawn up by the Coordinator for the protection of the intangible cultural heritage, while the Register is maintained by the Ministry of Culture. In 2009 and 2010 the role of Coordinator was carried out by the Institute of Slovene Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, and since 2011 by the Slovene Ethnographic Museum. Elements of intangible cultural heritage in the Register with special significance can, in a further procedure, be declared as living masterpieces of local or national significance, and the latter can apply for UNESCO’sRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

(source: Koordinar varstva žive kulturne dediščine, URL: https://www.nesnovnadediscina.si/en/intangible-cultural-heritage-slovenia citirano 15. april 2014.)

_ Laufarija
_ Cerkljanska Laufarija Cerkno, Slovenija
_ Laufarji Cerkno, Slovenia
_ Kurentovanje

_ Obhodi kurentov Festival fest, Ptuj, Slovenija

_ Shrovetide parade of the kurenti

_ etnofest

_ Obhodi kurentov Etno fest, Ptuj, Slovenija

_ Shrovetide parade of the kurenti

_ Fašenk Markovci

_ Obhodi kurentov Fašenk Markovci, Markovci, Slovenija

_ Shrovetide parade of the kurenti

_ Idrijske čipke

_ Izdelovanje idrijskih čipk Idrija, Slovenija

_ Idrija lace making Idrija, Slovenija

Pust na Viru pri Domžalah

Petindvajseti pustni karneval na Viru pri Domžalah v nedeljo 15. februarja 2015.
Začetki pustovanja na Viru segajo že leta nazaj, ko so domačini na neki podstrehi našli partno listino (umrl je naš dragi Pust) iz leta 1936.Da se je pust na Viru ohranil toliko časa, gre zasluga Pevčevemu atu, ki so ga ljudje klicali Stričko.
Pevčev ata je hodil po Viru in privabljal mladino z vzkliki: »Pust, pust širokih ust!«. Mladi so se radi zbirali okoli njega in mu pomagali pri pripravi kresa. Starejši pa so ob harmoniki in kozarčku rujnega žalovali za Pustom. Imeli pa so tudi na navado, da so postavili šine na katere so potem potrkavali (zvonili).
Pevčev ata je bil tisti, ki je mladini vlival veselje in zagon in tako na nek način dosegel, da se pustovanje na Viru nadaljuje še danes. Leta 1990 je pustovanje na Viru spet dobilo nov zagon. Ustanovila se je Pustna sekcija, ki so jo poimenovali Striček v spomin na Pevčevega ata. Naredila se je prva mobilna maska »Metulj«. Vsako naslednje leto so se tej maski pridružile nove maske kot so: Virozaver, Kremenčkovi, Hugo, Čebelice in še veliko drugih mask, ki so vsaka na svoj način prispevale k pestrosti karnevala. (vir: Pustna sekcija Striček na Viru).

The 25th Shrovetide carnival of Vir (Domžale, Slovenia). Sunday, February 15th 2015.
The very beginning of the Shrovetide of Vir is from 1936 when the locals on the attic of some house found the obituary notice (» our beloved Pust died«).
In the year 1990 after many years of the break the Shrovetide started with the new impulsion and the Shrovetide group named Striček (the Uncle) was established.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023