MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

megalit / megalith

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Megalitski spomeniki (iz grščine megas - velik + lithos - kamen) so zrasli v mnogih delih sveta, vendar so zahodnoevropski najstarejši. Izkopavanja so pogosto pokazala, da se v notranjosti spomenika, pod njim ali nedaleč proč nahaja grobišče. To je arheologe napeljalo k domnevi, da gre za kraje, ki so imeli poseben pomen znotraj pogrebnih obredov, ki so se jih udeleževale poljedelske skupnosti na tem področju.

slovensko A megalith is a large stone that has been used to construct a structure or monument, either alone or together with other stones. The word "megalithic" describes structures made of such large stones, utilizing an interlocking system without the use of mortar or cement, as well as representing periods of prehistory characterised by such constructions. For later periods the term monolith, with an overlapping meaning, is more likely to be used.The word "megalith" comes from the Ancient Greek "μέγας" (megas) meaning "great" and "λίθος" (lithos) meaning "stone." Megalith also denotes an item consisting of rock(s) hewn in definite shapes for special purposes. It has been used to describe buildings built by people from many parts of the world living in many different periods. A variety of large stones are seen as megaliths, with the most widely known megaliths not being sepulchral. The construction of these structures took place mainly in the Neolithic (though earlier Mesolithic examples are known) and continued into the Chalcolithic and Bronze Age.

source: wikipedia (April 8th 2014)

_ Triglavski ledenik
_ Cauria Korzika, Francija
_ Cauria _ Corsica, France
Filitosa
_ Filitosa Korzika, Francija
_ Filitosa _ Corsica, France
Grossa
Palaggiu Korzika, Francija
Palaggiu _ Corsica, France
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023