MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

kanjon / canyon

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Izraz "kanjon" izhaja iz španske besede 'cañón' - kanal. Kanjon je rečna dolina kjer gredo pobočni procesi v časovnem koraku z globinskim vrezovanjem vodotoka. Kanjon nastane, ko se reka vrezuje v vodoravno ležeče geološke sklade z menjavanjem trših in mehkejših plasti. Rob kanjona je oglat in strm ker ni bil podvržen močni eroziji.

slovensko The term "canyon" is taken from the Spanish word 'cañón', meaning 'tube'. Canyon is a deep ravine between pairs of escarpments or cliffs and is most often carved from the landscape by the erosive activity of a river over geologic timescales. The walls of the canyon remain steep and angular because they are not worn and softened by frequent rainfall and surface drainage.

_ Tarn
Kanjon reke Tarn Francija
Canyon of Tarn River France
_ Verdon
Kanjon reke Verdon Francija
Canyon of Verdon River France
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024