MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

kal

lokev, lokva, puč

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Kal

Kal je kotanja z neprepustnim dnom kjer se akumulira deževnica. Kali se nahajajo na  območju vodo prepustnih tal in brez površinsko tekočih voda, običajno na območju krasa.
Kali so geografsko različno poimenovani: ‘kal’, ‘lokev’, ‘lokva’ na območju Krasa, v Istri 'puč'glede na nastanek pa tudi ‘kaluža’ ali  ‘mlaka’, tudi ‘močvara’.
Kali so po nastanku lahko naravni ali antropogeni. Naravni kali so nastali na dnu vrtač, ko so netopni ostanki kraške korozije in ostale usedline v obliki glin ustvaril za vodo neprepustno plat nad katero se je po dežju zbrala voda in postopoma izhlapevala do naslednjega deževnega obdobja. Tako so nastali naravni zbiralniki vode oz. zamočvirjena območja na območju kraških tal.
Prebivalci na takih območjih so v preteklosti zaradi pomanjkanja vode, predvsem za napajanje živine ustvarjali umetne bazene – kale. Dno plitve kotanje ali vrtače so obložili s pregneteno ilovico ali glino ter tako ustvarili umetni površinski rezervoar za vode.
Kali so podvrženi izhlapevanju, zato njihova vodnatost niha glede na deževna in sušna obdobja.
Z vzpostavitvijo vodovodnega omrežja in opuščanju uporabe kalov so kali postali pomembna mokrišča in ekosistemi z biotsko raznovrstnostjo.

slovensko Kal (karst pond)

Kal is a shallow pond with the impermeable bottom with the accumulated rainwater. Such ponds – Kals are usually located on the karst area where are no on the surface flowing water like rivers or brooks. Kals are geographically with the different names – on the area of Karst  are with the names 'kal', 'lokev' or 'lokva' and on the area of Istria with the name 'puč'.
Such pond – kal is a body of standing water, either natural or artificial. Natural kal was created at the bottom of the shallow sinkhole where the remains of the not corroded limestone created the impermeable layer at the bottom of sinkhole. The rainwater accumulated and created standing water – pond, named kal.
Local people created kals in the past on the karst area due the lack of the water, mostly for the needs of supplying the cattle.
Kals are under the influence of the evaporation so the water level depends of the rain season.
With the built of the water supply network on the karst area kals were abandoned but become important biodiversity habitats.

Kal v Matavunu

Betonirani kal

Kal v Matavunu Slovenija

Kal in village Matavun Slovenia
Kal v Škocjanu

Betonirani kal

Kal v Škocjanu Slovenija

Kal in village Škocjan Slovenia
Ponikve

_ Vremščica Slovenija

_ Vremščica Slovenia
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023