MojaSlovenija.si GEO-X

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

zajezitveni nasip (dike) / dike, dyke, levee

Prostorska predstava izrazov iz geografije in 'prostorskih' ved

Spatial ability of geographic terms

Geo-x

slovenščina Dike oz. zajezitveni nasip je masiven naraven ali umeten nasip, ki zadržuje ali regulira vodno (morsko) gladino.

slovensko Dike (dyke, levee) is a a massive a natural or artificial wall used to hold back and regulate (sea) water levels.

_ Škrapljišče
_ Afsluitdijk Nizozemska
_ Afsluitdijk Netherland
_ Veersemeer
_ Versee Meer Nizozemska
_ Versee Meer _ Netherland
Burger Landmarks / MojaSlovenija.si _ Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023