english SLOVENIJA ŽALEC GRADOVI :: CASTLES

PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360°SURROUND PHOTOGRAPHY

Boštjan Burger

Dvorec Novo Celje

Dvorec Novo Celje se nahaja kilometer vzhodno od središča Žalca. Dvorec naj bi bil zgrajen po vzoru Schönbrunna v obdobju med 1754 in 1760. Stavba je pravokotnega tlorisa in ima trinajstosno glavno pročelje z bogato členjeno baročno fasado z vhodnim portalom v rizalitu, ki obsega tri osrednje osi.

Vizualizacija predstavlja dokumentiranje v mesecu maju 2009 in prikazuje vhodno avlo in kapelico, ki sta obnovljeni. Ostali deli dvorca so prikazani kot dokument stanja dvorca ob času vizualizacije.

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018