slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918
Boštjan Burger

Soča

vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne :: military graveyard from the WWI.

Prostorski atlas Slovenije
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

V vasi Soča je v bregu nad vaškim pokopališčem za cerkvijo vojaško pokopališče iz časa prve svetovne vojne. 

In the village Soča in a slope above the church graveyard is a military graveyard from the first world war.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Na pokopališču je pokopanih preko 1400 vojakov, vojnih ujetnikov in delavcev, ki so padli na fronti, umrli v bolnišnici ali bili žrtve naravnih nesreč.

There are buried over 1400 Austro-Hungarian soldiers , prisoners of war and workers who died in the combats on the frontline, died in a hospital or were victim of natural hazards.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pokopališče je imelo prvotno  terasasto obliko, in je bila pozneje izravnano.

The original shape of the graveyard was with the terraces.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

V spodnjem skalnem podoru je v kamen vklesan napis “SCHWUR GETREU 1915-1917” (verjeten prevod “prisegli zvestobo”)

In the lower rockfall is engraved text “SCHWUR GETREU 1915-1917” (“swear loyalty”)

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

V bregu nad zadnjo teraso je  iz kamenja oblikovan križ.

In the slope above the graveyard is the cross assembled from the rocks.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Na zgornjem skalnem podoru je zidan kamnit steber z vzidano topovsko granto na vrhu.

On the upper rockfall is a pillar build from the cut rock with the gun grenade on the top.

Uvod - Prologue

Burger = svobodni človek, Homme Libre Free Man Slovenija