slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918

Vojaško pokopališče pri Bovcu

Prostorski atlas Slovenije
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pokopališče je razdeljeno na četrtine.

The cemetery is divided in quarters.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vojaško pokopališče na Ravnem Lazu pri Bovcu s preko 600 pokopanimi avstro-ogrskimi vojaki padlimi na območju Čuklje in Rombona med prvo svetovno vojno.

Military cemetery with about 600 buried Austro-Hungarian soldiers from the First World War at Ravni Laz nearby Bovec.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Le četrtina pokopališča je z betonskimi nagrobniki, čeprav so vojaki pokopani na celotnem pokopališču.

Only one quarter is with the concrete memorials although the cemetery is with the graves.

Uvod - Prologue

Burger = svobodni človek, Homme Libre Free Man Slovenija