slovensko slovensko SLOVENIJA 1914-1918

Ravelnik

Prostorski atlas Slovenije
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Ravelnik - rekonstrukcija vojaške barake. Vhod v kaverno.

Ravelnik - the reconstruction of the baracks. The entry to cavern.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Kaverna pod Ravelnikom.

The cavern below the Ravelnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Kaverna pod Ravelnikom.

The cavern below the Ravelnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Kaverna pod Ravelnikom.

The cavern below the Ravelnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Vzhodno pobočje Ravelnika.

The eastern slope of Ravelnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Zahodno pobočje Ravelnik z vkopanimi položaji.

The west slope of Ravelnik with trenches.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Utrjen položaj z zaklonom.

The trench with shelter.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Člani zgodovinskega kluba Gardekorps iz Prage na avstro-ogrskih položajih pri uprizoritvi bitke dne 9. maja 2014. Z avtentično opremo predstavljajo vojake Prvega bosanskega pešpolka.

Members of the historical club Gardekorps from Prague on the Austro-Hungarian positions with the reconstruction of the battle. May 9th 2014. With the original like equipement and uniforms they represents the First Bosnian infantry regiment.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Člani zgodovinskega kluba Gardekorps iz Prage na avstro-ogrskih položajih pri uprizoritvi bitke dne 9. maja 2014. Z avtentično opremo predstavljajo vojake Prvega bosanskega pešpolka.

Members of the historical club Gardekorps from Prague on the Austro-Hungarian positions with the reconstruction of the battle. May 9th 2014. With the original like equipement and uniforms they represents the First Bosnian infantry regiment.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Člani zgodovinskega kluba Gardekorps iz Prage na avstro-ogrskih položajih pri uprizoritvi bitke dne 9. maja 2014. Z avtentično opremo predstavljajo vojake Prvega bosanskega pešpolka.

Members of the historical club Gardekorps from Prague on the Austro-Hungarian positions with the reconstruction of the battle. May 9th 2014. With the original like equipement and uniforms they represents the First Bosnian infantry regiment.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Člani Kulturnega društva Zenobi (Associazione Culturale Zenobi) iz Sredipolja na italijanski položajih pri uprizoritvi bitke dne 9. maja 2014. Z avtentično opremo predstavljajo vojake italijanske vojske iz prve svetovne vojne.

Members of the cultural-historical club Zenobi (Associazione Culturale Zenobi) from Redipuglia on the Italian positions with the reconstruction of the battle. May 9th 2014. With the original like equipement and uniforms they represents the Italian soldiers from the First World War.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Člani Kulturnega društva Zenobi (Associazione Culturale Zenobi) iz Sredipolja na italijanski položajih pri uprizoritvi bitke dne 9. maja 2014. Z avtentično opremo predstavljajo vojake italijanske vojske iz prve svetovne vojne.

Members of the cultural-historical club Zenobi (Associazione Culturale Zenobi) from Redipuglia on the Italian positions with the reconstruction of the battle. May 9th 2014. With the original like equipement and uniforms they represents the Italian soldiers from the First World War.

Uvod - Prologue

Burger = svobodni človek, Homme Libre Free Man Slovenija