[Slovenija|Vuhred|Vuzenica]
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - 360° Surround Photography
leto 2002 - year 2002
Cestni most čez reko Dravo pri Trbonjah
Bridge over the Drava river at Trbonje settlement
Kamniti železniški viadukt
Stone railway viaduct
Vuzenica
Vuzeniška železniška postaja
Railway station of Vuzenica
Reka Drava - v ozadju Muta.
Drava river - Muta settlement over the river

[Slovenija|Vuhred|Vuzenica]