[Slovenija|Vuhred|Vuzenica]
Vuhred
[ENGLISH]
Vuhred je bil nekdaj poznan po izdelovanju plitvih štirioglatih čolnov (šajk) za prevažanje blaga po Dravi.

[Slovenija|Vuhred|Vuzenica]