Vrba

SLOVENIJA VRBA
Boštjan Burger

document.write(''); document.write('');

#4. Rob vasi - cerkvca sv. Marka. Podružnična cerkev sv. Marka se kot podružnica prvič omenja v radovljiški župnijski matrikuli iz I. 1468.
The edge of the village - church of St. Marco.
1 2 3 4 5
Uvod - Prologue

1999

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2018