Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglavski narodni park|Komna]
Komna
Dom na Komni (1520)- Spodnja Komna

Komna
Komna

Planina Razor
Komna

Planina na Kalu
Komna

kraški žlebovi
karst feature

Pogled na Zgornjo Komno
Planina na Kalu
[Slovenija|Triglavski narodni park]