[Slovenija|Trbovlje]
[ENGLISH]
Trbovlje so gospodarsko središče Zasavja. Mesto se razteza v dolžini 7 km po dolini Trboveljščice.
Trbovlje so nastale iz večih manjših naselij in so postale mesto leta 1952. Podobo mesta je v preteklosti močno oblikovalo pridobivanje premoga (značilnost so 'takoimenovane' delavske kolonije). V Trbovljah je bila prva termoelektrarna postavljena leta 1904. Leta 1968 je bila zgrajena nova in današnjo podobo ob Savski strugi močno zaznamuje visok dimnik...in Trboveljska cementarna. Revirski muzej hrani dokumentacijo o življenju rudarjev na tem območju v skoraj 200-letnem izkoriščanju premoga.

[Slovenija|Trbovlje]