MojaSlovenija.si

English SLOVENIJA JOŽE PLEČNIK LJUBLJANA  
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Ljubljana

Navje

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursion

virtualna ekskurzija 360°

Virtualni muzej arhitekturnih del Jožeta Plečnika :: VIRTUAL MUSEUM

Za železniško postajo med Vilharjevo ulico, Železno cesto in Linhartovo ulico se nahaja Severni mestni park Navje, ki je sestavljen iz funkcionalno zelo različnih površin. Spominski park s paviljonom, sprehajališče in otroško igrišče skupaj tvorijo obiskovalcem zelo prijazen park. Spominski park Navje, urejen v letih 1937 in 1938, sestavljata preurejeni starejši paviljon in spominski park, ki ga obdaja. Načrte sta zasnovala arhitekta Jože Plečnik in Ivo Spinčič, park pa je uredil Anton Lap. Od 18. stoletja pa do leta 1936 je bilo na tem mestu in na območju današnjega Gospodarskega razstavišča pokopališče, ki so ga mestne oblasti preselile na lokacijo današnjih Žal. V Spominski park Navje so bili prenešeni posmrtni ostanki in nagrobniki nekaterih slavnih Slovencev. Nekaj nagrobnikov so namestili v odprto klasicistično poslopje z arkadami, druge ob pokopališkem zidu, nekaj so jih razmestili po celotnem parku. Med redkimi grobovi, ki so ostali na prvotnem mestu, je bil tudi grob Plečnikovih staršev. Po zadnji vojni je Plečnik štiri stebre, ki jih je sprva namenil stavbi Glasbene matice, prenesel na Navje in z njimi zaokrožil podobo spominskega parka, ki ima od leta 2001 status spomenika državnega pomena. (Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur. list RS, št. 51/09) z evidenčno številko dediščine (EŠD) 383 in je v lasti MOL.
Viri/literatura:

  • visitljubljana.si, besedilo U. Črnigoj,
  • Bajuk, M. 1940: Navje / sestavil M. Bajuk. Ljubljana,
  • Mole, R. 1940: Navje. Naš Bežigrad: v luči zgodovine, kulture, gospodarstva, 72–78 (uredila Fajdiga, V. in Jesenovec, F. ). Ljubljana,
  • Piškur, M. , Žitko, S. 1997: Ljubljansko Navje. Ljubljana,
  • Opis enote nepremične kulturne dediščine, evidenčna številka 383". Register kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije,
  • Prelovšek, D. 1993: Navje. Enciklopedija Slovenije. Zv. 7: Marin-Nor, str. 346. Ljubljana,
  • Škof, M. , Prelovšek, D. , Mahnič, J. , Narobe, K. 1989: Navje: vredni nevenljivega spomina. Ljubljana.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2023