Virtualni muzej Jožeta Plečnika
Navje
Virtualni muzej jožeta Plečnika :: VIRTUAL MUSEUM OF JOŽE PLEČNIK
SLOVENSKO ENGLISH JOŽE PLEČNIK SLOVENIJA LJUBLJANA ZEMLJEVID::MAP
Boštjan Burger
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Spominski park Navje, urejen v letih 1937 in 1938.

The Navje Memorial Park, landscaped between 1937 and 1938.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Preurejeni starejši paviljon.

Renovated pavilion

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Valentin Vodnik, Josip Stritar
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Fran Gestrin, Anton Aškerc, Fran Levstik, ...

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Martija Čop, emil Korytko

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Josip Jurčič

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Brata Cimperman

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Anton Korošec

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Fran Maselj Podlimbarski
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Janez Nepomuk Hradecky
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Karel Dežman
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Ivan Grohar
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Anton Tomaž Linhart
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Park
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Po zadnji vojni je Plečnik štiri stebre, ki jih je sprva namenil stavbi Glasbene matice, prenesel na Navje in z njimi zaokrožil podobo spominskega parka.

The Navje Memorial Park's present appearance dates from after the Second World War, when four columns originally intended for use in the construction of the building housing the Ljubljana Music Society were erected in the Navje Memorial Park to a design by Jože Plečnik.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Kapelice sv. Jurija, sv. Cirila In sv. Metoda

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Janez vitez Bleiweis
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography Johann Baptist Kersnik
Prostorski atlas SLovenije :: VR Atlas of Slovenia

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020