Virtualni muzej Jožeta Plečnika
Plečnikove Žale - Vrt vseh svetih (2008)

> 2015

> 2008

Virtualni muzej jožeta Plečnika :: VIRTUAL MUSEUM OF JOŽE PLEČNIK
SLOVENSKO ENGLISH JOŽE PLEČNIK SLOVENIJA LJUBLJANA ZEMLJEVID::MAP
Boštjan Burger
2015

Plečnikove Žale - Vrt vseh svetih (situacija leta 2015) > navodila za pregledovalnik navidezne realnosti

Plečnik's Žale - Holy Garden (situation in year 2015) > instruction for VR headset (cardboard)

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Plečnikove Žale - Vrt vseh svetih (situacija leta 2008)

Plečnik's Žale - Holy Garden (situation in year 2008)

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Virtualni vodnik iz leta 2003.

Virtual guide from the year 2003.

Prostorski atlas SLovenije :: VR Atlas of Slovenia

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2020