Infomuzeji-museumsuvodprologue
Spoštovani obiskovalci!

Ali tudi Vi sodite med tiste, ki menijo, da je železnica odločilno prispevala h kakovosti življenja, ki jo uživamo? Ali nadalje menite, da nam današnja razvojna stopnja ni bila podarjena, temveč da jo dolgujemo generacijam železničarjev, tehnikov in inženirjev, dvema stoletjema ustvarjalne misli? Tudi mi menimo tako! S hvaležnostjo se spominjamo naših očetov, starih očetov in njihovih starih očetov, ki so v svojem služenju železnici, v svojem življenju z železnico in za železnico, v trdem delu našli lepoto in ponos. Spoštljivo jim priznavamo pravico do zavesti, da so živeli v velikem času in počeli velike stvari. Ne želimo dopustiti, da bi njihov trud padel v pozabo; k srcu smo si vzeli svarilo, da tisti, ki ne spoštuje preteklosti, ni vreden prihodnosti. Delček zgodovine želimo obdržati pri življenju in se po svojih močeh iskreno trudimo, da bi ustvarili polnokrven železniški muzej. Že zdaj smemo biti nanj ponosni: več kot šestdeset lokomotiv je v naši muzejski zbirki in več kot petdeset drugih vozil, pa še več tisoč muzealij iz drugih železniških področij, kar je glede na število prebivalcev v Sloveniji rekordno veliko.

Celo če ne mislite enako kakor mi, Vas vabimo na obisk. Prepričani smo, da Vas bomo prepričali!

Železniški muzej Slovenskih železnic (januar 2000)