slovenski opisEnglish textInfomuzeji-museumsuvodprologue
Gradnja in vzdrževanje prog

Za železniška vozila je značilna vožnja po posebej zgrajeni poti - po tirih. S hitrim razvojem železnic so se hkrati izpolnjevale tudi proge. Razvijali so vedno nove tirne sisteme z značilnimi pritrdilnimi elementi in z lesenimi, ponekod tudi železnimi ali betonskimi pragi.
Za vzdrževanje prog so določene službe uporabljale vozila, ki so smela po progi voziti po posebnih določilih. to so bili različni vozički, imenovani drezine, namenjeni pregledovanju prog ali prevozu materiala. Pri gradnji in vzdrževanju prog so uporabljali različna, posebej za ta dela izdelana orodja.


IIIIIIIVVVInaprej...forward