uvod - prologue

Year 2000 ( this is the internet historical site ... it works only with old browsers made until 2005)

" Modern" virtual exhibition from 2017


gozdarski oddelek - forestrytesarstvo - carpentryžagarstvo - sawing furnirnica - veneer workshop lovski muzej - hunting museumribiški oddelek - fishing departmenttekstilni oddelek - textileelektro oddelek - electricprometni oddelek - trafficTitovi avtomobili - Titos carstraktorjikovačijamlinkmetijska mehanizacija - agricultural department most - žaga venecijankacourtyardmostičpanorama

Muzeji