englishslovenskoprologue
Gozdarski oddelek prikazuje ekologijo gozda, problematiko umiranja gozdov, zgodovino širjenja gozdov, gozd od prazgodovine do konca 15. stoletja, gozd kot vir energije, gozd kot vir surovin, gozd kot sooblikovalec življenjskega okolja, gozdarstvo po 2. svetovni vojni.

Po virtualnem vodniku se premikajte s pomočjo interaktivne sheme ali pa preberite navodila.