PIRAN - VIRTUALNOmuzejSKICAUVODUVOD
document.write(''); document.write('');
K Tonini hiši spada tudi nekdanje gospodarsko poslopje, kjer so danes sanitarije ter shramba za etnološke predmete in orodje. Oljke in murve okoli hiše, slednje so že častitljive starosti, pa dopoljnjujejo podobo kmečkega doma v Istri.
Tonina hiša - dvorišče naprej >[bivalni prostori|oljarna]