PIRAN - VIRTUALNOmuzejSKICAUVODUVOD
avlaRIBIŠTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVO
document.write(''); document.write('');
Postopek pridobivanja soli na solnih poljih, pri katerem so sodelovali vsi družinski člani, je narekoval sezonsko - poletno bivanje v solinah. Solinske hiše so bile grajene iz laporja ali belega istrskega apnenca ali v kombinaciji obojega. Arhitektonsko so bile nezahtevne, hkrati pa strogo namensko urejene, bodisi v razvrstitvi prostorov bodisi v namembnosti posameznih detajlov. zelo pomembna je bila komunikacija v smeri solno polje - hiša - glavni dovodni kanal. Po tej poti so namreč nosili sol iz solnega polja v hišno skladišče in jo od tam dalje vozili v državna skladišča. Pritličje v solinski hiši je bilo torej namenjeno skladiščenju soli. Zgornji prostori, kuhinja in sobi, pa so služili počitku, pripravi jedi, krpanju ribiških mrež, skratka bivanju v poletnih dneh.

[solinarstvo #3] < nazaj solinarstvo #4 naprej >[solinarstvo #5]