PIRAN - VIRTUALNOmuzejSKICAUVODUVOD
avlaRIBIŠTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVOSOLINARSTVO
document.write(''); document.write('');
V zbirki je poudarek na prikazu starega solinarstva tik pred njegovim propadom. Slikovno in materialno gradivo, s katerim v muzejski zbirki prikazujemo star način pridobivanja soli, je iz solin Fontanigge, v manjši meri iz solin Fazan in obsega obdobje iz konca petdesetih in začetka šestdesetih let tega stoletja. S pojmom STARE SOLINE označujemo solna območja ob severovzhodni obali Jadranskega morja, za katera je bila značilna individualna proizvodnja soli v zaključenih proizvodnih enotah, solnih poljih ali fondih. Slednji so z nasipi, kanali za dovod morske vode in odvod deževnice ter odpadnih voda, cavanami - odcepi omenjenih kanalov, naravnimi vodnimi potmi - rekami in potoki, brvmi, premičnimi in nepremičnimi mostovi, solinskimi hišami, stražarnicami itd., tvorili soline. Od morja jih je ločil mogočen nasip, grajen iz kamenja in blata. Najdlje se je individualno pridobivanje soli ohranilo v leta 1967 opuščenih solinah Fontanigge in v prav tako opuščenih solinah Fazan. Prve se razprostirajo južno od starega toka reke Dragonje, ki je do leta 1955 razpolavljala Sečoveljske soline in so jo kasneje speljali v potok Sv.Oderika ob južnem robu teh solin. Soline Fazan pa so se nahajale ob istoimenskem potoku, ki se v Luciji izliva v morje. Na mestu opuščenih solin Fazan so zgradili športnorekreacijsko središče in marino, soline Fontanigge pa so do danes ohranile podobo opuščenega območja z bogato kulturno in naravno dediščino.

[ribištvo #2] < nazaj solinarstvo #3 naprej >[solinarstvo #4]