MojaSlovenija.si

SLOVENIJA PTUJ
Boštjan Burger - Burger Landmarks

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ ORMOŽ

CityViewvirtualna ekskurzija

 

Boštjan Burger, geografske vizualizacije

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je posebni muzej z zbirkami in oddelki za arheologijo, zgodovino, kulturno zgodovino, etnologijo, z restavratorskimi delavnicami in drugimi službami. Njegov nastanek sega v leto 1893, ko so na Ptuju ustanovili Muzejsko društvo in razstavili arheološke najdbe v tedanji nižji gimnaziji.

Leta 1895 so zbirko dopolnili s številnimi podarjenimi muzealijami različnih zvrsti. Po donatorju prof. Franzu Ferku so muzej imenovali Mestni Ferkov muzej. Z leti je postalo razstavišče pretesno, zato se je leta 1928 preselil v nekdanji dominikanski samostan.

Po letu 1945 je dobil v upravljanje še grajski kompleks in tako pridobil večino sedanjih stavb. Sočasno je širil območje svojega delovanja in dobil leta 1963 naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sedaj deluje na širšem območju Ptuja in Ormoža, ki slovi po bogatih prazgodovinskih in antičnih najdiščih (rimska Petoviona), obdobju preseljevanja ljudstev, srednjeveških in novoveških pričevanjih o kulturnem in gospodarskem pomenu Ptuja in zaledja ter slikovitem ljudskem izročilu.

RAZSTAVE (Museum exhibitions): LETO (year) 2000

2017 >

GospodarjPrehodov

Gospodarji prehodov (2017)

Umetnost srednjega veka

Umetnost srednjega in zgonjega novega veka (2018)

Petoviona

Razstava Osrčje Petovione temelji na novih arheoloških raziskavah rimskega mesta na zadnjem nepozidanem območju v središču Ptuja in predstavlja osrednji del antičnega mesta. Nedestruktivne – geofizikalne raziskave v kombinaciji s predhodnimi arheološkimi raziskavami so dale nove rezultate o poznavanju antične arhitekture, ulic, stavb, svetišč in trgov. Z razstavo obeležujemo 1950. obletnico prve omembe Petovione v antičnem literarnem viru. V Vzhodnem stolpu Ptujskega gradu bo na ogled do 31. decembra 2020.

Rimska opekarks peč

2022

 

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024