POKRAJINSKI MUZEJ CELJEINTERAKTIVNA SKICAUVODNA STRANO ZBIRKAH...Mesto Celje
V Pokrajinskem muzeju so izredno pomembne zbirke arheološkega oddelka. Poleg stalne arheološke razstave temu oddelku pripadata tudi numizmatična zbirka in zbirka kamnitih antičnih spomenikov, ki so razstavljeni v kleti Stare grofije in na njenem vrtu. Bogastvo kamnitih antičnih spomenikov je tudi ustvarilo povod za ustanovitev muzeja v Celju. Stalna arheološka razstava predstavlja kulturno in materialno dediščino vseh arheoloških obdobij, od starejše kamene dobe (50.000 let pr.n.š.) do preseljevanja ljudstev in naselitve starih Slovanv v 6. in 7. stoletju.
Gradivo prihaja iz celotne celjske regije, razstavljeno pa je v pritličju novega prizidka ob Stari grofiji.

naslov / address:
POKRAJINSKI MUZEJ CELJE
(THE CELJE REGIONAL MUSEUM)
Muzejski trg 1
3000 Celje, Slovenija

telefon/phone : +386 03-428-09-50
e-pošta/e-mail: info@pokmuz-cl.si


naprej> [Potočka zijalka]