POKRAJINSKI MUZEJ CELJEINTERAKTIVNA SKICAUVODNA STRANO ZBIRKAH...Mesto Celje
[Lapidarij]
ARHEOLOŠKE ZBIRKE 1.


document.write(''); document.write('');
Za mlajšo kameno dobo ali neolitik je značilna raba lončene posode. Kamnite sekire so odlično obdelali. Poznamo dve obliki sekir: prve so privezovali na toporišče, druge pa preluknjali in nasadili.
V rabi so bila še druga kamnita orodja. Prve zametke poljedelstva predstavlja pridelek žitaric. Opazno je opuščanje nomadskega življenja. Ljudje so se naseljevali v prve preproste hiše in udomačili prve živali. V tem času je nastala prva naselbina na Rifniku pri Šentjurju.

[Potočka zijalka] Arheološe zbirke [1.] naprej> [2.]