MojaSlovenija.si

(1997-2001)

[Slovenija| Most na Soči |Tolmin]
[ENGLISH] (13° 44' 29" E 46° 09' 09" N )
Naselje Most na Soči, nekdanja Sv. Lucija, leži na pomolu nad sotočjem rek Soče in Idrijce, na nadmorski višini 176 m. Tu je pomembno prometno križišče, ki povezuje okolišnja območja, zato je bilo tu že v prazgodovinski dobi na strateškem mestu nad koriti rek postavljeno naselje. Znamenitost kraja je akumulacijsko jezero, ki je nastalo konec 30. leta 20 stoletja kot zajezitev reke Soče za potrebe hidroelektrarne Doblar. Jezero je danes turistična znamenitost in po njemu vozi turistična ladjica.

[Slovenija| Most na Soči |Tolmin]

(1997-2001)