Slovenija
[Slovenija| Maribor | interaktivna skica| Pohorje|Betnava-dvorec|Mariborski grad]
[ENGLISH]

Mariborska deželnoknežja gospoščina je imela v dvorcu od konca srednjega veka svoj sedež.
Baročni dvorec se ponaša z bogato okrašenim stopniščem in slavnostno dvorano, ki je okrašena s štukaturami in poslikavami na stropu. Danes je tu muzej.

(leto :: year 2003) PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - SURROUND PHOTOGRAPHY
#1. Mariborski grad #1
The Maribor Castle
#2. Mariborski grad #2
The Maribor Castle
#3. Mariborski grad #3
The Maribor Castle
Pokrajinski muzej Maribor #4. Pokrajinski muzej Maribor

[Slovenija| Maribor | interaktivna skica]