France Landmarks
[EU|France| Fontaine-de-Vaucluse ]
[ENGLISH] :: Provence / Vaucluse département / Luberon / Fontaine-de-Vaucluse
Prvotno ime Fontaine-de-Vaucluse je bilo "Vallis Clausa", kar pomeni 'izvir na koncu doline'. Fontaine de Vaucluse je kraški izvir reke Sorgue. V neposredni bližini, ob vhodu v dolino je istoimenska vasica. Območje je na jugozahodnem robu gorskega masiva Vaucluse in je 25 km vzhodno od Avignona. kraški izvir je izvirom te vrste v kraškemu izrazoslovju dal ime 'vokliški izvir'. Je eden od najglobljih tovrstnih izvirov na svetu, raziskan do globine 315 metrov. Za take kraške izvire je značilno, da voda iz velikih globin pod pritiskom po strmih kanalih priteka na površje. Izvir se napaja iz padavin na 1100 km2 velikem območju gorskega masiva Vaucluse. Barvanje voda je dokazalo, da se izvir napaja tudi iz območja oddaljenega 20 do 30 km preko freatičnih rovov. V sušnem obdobju je izvir na dnu jame pod stmimi pežinami toda ob največjem pretoku, ki je 200 kubičnih metrov na sekundo, sodi med najmogočneše izvire na svetu. Poprečni pretok je 21 m3sec -1 .
Vokliški izvir je tudi v Sloveniji - Divje jezero blizu Idrije. Fontaine-de-Vaucluse je z vodo zapolnjena udornica oziroma brezno, ki je nastalo z udorom jamskega sistema. 'Vodno' brezno je do sedaj s pomočjo majhne podmornice-robota raziskano do globine 315 m. Raziskava je bila poleti leta 1985, vendar dna tedaj niso dosegli.

[EU|France| Fontaine-de-Vaucluse ]
Europe