MojaSlovenija.si

Fiesa

Slovenščina English Slovenija Fiesa Slovenska Istra
Boštjan Burger - Burger Landmarks
Fiesa estas loko por ripozo kaj agrablaj promenoj tra marbordo. Pri la kultura heredajo memorigas skribajo: "Du lagoj en Fiesa ekestis kiel sekvajo de elfosado de argilo por iama brikfabriko. Malgranda lago kusas en kvieto de deklivo, havas nesalan akvon kaj profundas 6,50 m. Pli granda lago estas pli profunda kaj de la jaro 1963 estas ligita kun maro. En gi miksigas sala kaj dolca akvo. Kiel grava vivspaco de diversaj plantaj kaj bestaj specoj, antau cio de cirkau dudek raraj kaj endangerigintaj specoj de libelo. Ambau lagoj estas enlistigitaj inter la plej gravajn lokojn de la natura heredajo. En la jaro 1989 per dekreto de komunumo estis la lagoj nomitaj kiel natura monumento".

Utrinki iz Slovenije - Images from Slovenia