MojaSlovenija.si

slovenščina slovensko SLOVENIJA  

 

Domžale

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualne ekskurzije:

Domžale 2018

Slamnikarski Muzej

Groblje (gigapiksel)

Krumperk

Železna jama

Babja jama

Pedagoško raziskovalni center za konjerejo Krumperk

Krtina (gigapiksel)

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik

Virtualno kolesarjenje po Domžalah (360° interaktiven prostorski video)

Arboretum Volčji Potok v vseh letnih časih - virtualne ekskurzije

Dediščina, ki izginja: Kofutnikova domačija (3D model)

Burger.si je Mojaslovenija.si

Domžale so mesto s približno 12.500 prebivalci in sedež Občine Domžale. Mesto leži na Kamniško-Bistriškem polju, ob desnem bregu reke Kamniške Bistrice, 7 km južno od Kamnika in 12 km severovzhodno od Ljubljane, glavnega mesta Slovenije. Mesto je zaradi dobrih prometnih povezav, svoje bližine naravnemu okolju, Kamniško-Savinskih Alp in bližine glavnega mesta privlačno za priseljevanje.

Domžale so danes znane po malih podjetjih, kmetijstvu, lahki industriji, zaradi svoje vpetosti v naravno okolje "zelene osi regije" pa tudi kot športno in rekreacijsko središče.

Domžale so v pisnih virih okoli 1200–1230 izpričane kot Domsselsdorf.

Razvoj slamnikarstva v drugi polovici 19. stoletja je povzročil razvoj območja Domžal, ki so tedaj veljale kot eno najbogatejših območij Avtroogrske monarhije in so svoj status razvite občine prenesle tudi v nekdanjo Jugoslavijo. Domžale so bile konec 19 . stoletja svetovno znano središče slamnikarske industrije, ki je v bila v tem obdobju v največjem razmahu. Domžale so leta 1891 prevzele vodilno gospodarsko vlogo območja z izgradnjo železniške povezave med Kamnikom in Ljubljano.

Domžale so dobile trške pravice leta 1925 in status mesta 19. aprila 1952.

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024