MojaSlovenija.si

VIRTUALNE EKSKURZIJE 360° virtual excursions

O PROJEKTU | ABOUT THE PROJECT

Boštjan Burger - Burger Landmarks

slovensko Premogovnik Velenje; Diesel lokomotiva "Scharf" je namenjena transportu materiala in ljudi po enotirnih visečih progah. Zasnovana je za obratovanje v rudnikih s podzemeljsko eksploatacijo v eksplozijsko nevarnih področjih s koncentracijo metana do 1,5 %. Členkasta izvedba diesel viseče lokomotive omogoča precejšnjo gibljivost v jamskih prostorih in razstavitev v posamezne transportne enote. Členkasta izvedba diesel viseče lokomotive omogoča precejšnjo gibljivost v jamskih prostorih in razstavitev v posamezne transportne enote.
Sestavljena je iz strojnega dela, hladilne enote, štirih pogonov, dveh kabin za voznika, hidravličnih dvižnih gredi za prevoz tovora, mehanskih povezovalnih elementov in napeljav za prenos energije ter signalov. Celotna dolžina kompozicije znaša 37 m, maksimalna nosilnost tovora je 21 ton.
Strojni del vsebuje dizelski motor z varnostno opremo, ki je potrebna za uporabo v eksplozijsko ogroženih področjih, hladilne komponente, hidravlično črpalno enoto, rezervoarja za gorivo in hidravlično tekočino, zagonsko enoto ter avtomatsko protipožarno opremo. (vir: Premogovnik Velenje)

Longwall face Deponija
english Diesel-Powered Rack-and-Pinion Locomotive in Coalmine Velenje, Slovenia.