Slovenija
[Slovenija| Črna |Slovenj Gradec|Ravne| Solčava]

[ENGLISH]
K razvoju kraja je pripomoglo rudarstvo. Križišče cest proti Mežici, Šoštanju in Solčavi.
V okolici kraja se je razvilo tudi lesarstvo. Ohranjene so številne stare

[Slovenija| Črna |Slovenj Gradec|Ravne| Solčava]